اسرائیل: وقوع جنگ درغزه حتمی است

۹ سرطان ۱۳۹۷

رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم اسرائیل روزگذشته اعلام کرد حمله به غزه قطعی است اما زمان آن تا هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آفی دیخترعضو پارلمان رژیم اسرائیل روز جمعه 8 جوزا اعلام کرد که جنگ در غزه حتمی است و ترور هدفمند یکی از راهی حل ها میباشد.

در این گزارش آمده است که آفی دیختر در خصوص جنگ در غزه افزود رژیم اسرائیل خواهان جنگ در منطقه نمیباشد اما جنبش حماس این منطقه را به سوی جنگ سوق  میدهد با وجود اینکه از قدرت نظامی رژیم اسرائیل را باخبر اند.

این مقام رژیم اسرائیل تصریح کرد اسرائیل بار دیگر به قتل های گزینشی فرماندهان و رهبران مقاومت فلسطین میپوندد به خصوص این که اهداف واقعی از جمله رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه موجود باشد.

ای در حالی است مقامات نظام رژیم اسرائیل همواره مسله حمله به نوار غزه را مطرح کرده اند و هرزگاهی هم حملات را در این نواحی انجام میدهند و بعضا به ترور مقامات فلسطینی نیز میپردازند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.