کار بازسازی بند برق اول شهر پلخمری ولایت بغلان آغاز شد

کار بازسازی بند برق اول شهر پلخمری از سوی وزیر انرژی و آب کشور افتتاح و رسماً آغاز شد.
انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور که به این مناسبت به ولایت بغلان آمده است می‌گوید، بازسازی این بند برق دو ملیون هشت‌صد هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت انرژی و آب هزینه بر می‌دارد و از این طریق دروازه ها و دیوار های استنادی این بند که آسیب دیده بودند بازسازی می‌شوند.
تخریب شدن بخش های از بند برق اول شهر پلخمری پیش از این بارها مورد انتقاد شهروندان ولایت قرار گرفته بود.
با آغاز کار سازی آن شهروندان و مسوولان محلی ولایت بغلان خوشبینی می‌نمایند.
عبدالحی نعمتی والی بغلان می‌گوید، با بازسازی این بند، حاصلات زراعتی مردم و اقتصاد خانواده رشد می‌نماید و از سقوط احتمالی بند برق که باعث به میان آمدن زیان بزرگ مالی می‌گردید نیز جلوگیری می‌شود.
بند برق اول شهر پلخمری ۸۰ سال پیش از سوی کشور آلمان ساخته شد و به گفته مسوولان ریاست نساجی افغان پلخمری با آنکه بخش از آن تخریب و برخی از ماشین های آن از فعالیت بازمانده است، توانایی تولید ۱.۵ میگاوات برق را در یک شبانه روز دارد.
به گفته ریس این اداره با تکمیل کار بازسازی آن، ظرفیت تولید برق افزایش یافته و نیازمندی بخش بزرگی از خانواده های شهر پلخمری به برق برطرف می‌گردد.
شهروندان ولایت بغلان نیز از این کار حکومت استقبال می‌کنند و تأکید بر کیفیت کار بازسای آن دارند.
اجمل و حارث دو تن از شهروندان این شهر می‌گویند، پرچاوی های دوامدار و نوبتی بودن برق آنان را به ستوه آورده است.
آنان از حکومت می‌خواهند که با سرعت بخشیدن کار بازسازی این بن برق به مشکلات بی برقی آنان نقطه پایان بگذارد.
شهر پلخمری با داشتن ده ها فابریکه تولیدی، نیازمند داشتن برق دوامدار است.
با آنکه بند های اول و دوم برق در شهر پلخمری فعالیت دارند؛ اما با آنهم بخشی از نیازمندی مردم به برق از برق وارداتی تأمین می‌گردد.
بر علاوه اینکه بند برق اول از آن در زمینه برق فعالیت می‌کند، به مثابه بند آبی عمل می‌نماید که از این طریق حدود یک‌صدهزار هکتار زمین زراعتی نیز آبیاری می‌گردد.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *