مهاجرین افغانستان، تذکره الکترونیکی می گیرند

14 ژوئن 2020

با تصمیم شورای امنیت ملی، فیصله شد تا اداره احصائیه، زمینه ثبت و توزیع تذکره الکترونیکی برای مهاجرین کشور در خارج را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم در نشست روز گذشته شورای امنیت ملی گرفته شده است.

دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که اداره احصائیه مرکزی همراه با سایر ادارات ذیربط وظیفه دارند تا برای شهروندان کشور که در کشورهای خارجی زندگی می‌ کنند و با مشکل تثبیت اسنادشان روبرو هستند، هر چه زودتر زمینه ثبت و راجستر توزیع تذکره الکترونیکی را مساعد نمایند.

در خبرنامه آمده است که هر شهروند افغانستان مقیم در خارج، می ‌تواند برای اخذ تذکره، فورم چهار مرحله‌ ای آنلاین را تکمیل و برای دو مرحله که بایومتریک و اخذ تذکره می‌ باشد به دفاتر مربوط در کشورهای مسکونی شان مراجعه کنند.

شمار زیادی از شهروندان کشور به ویژه نوزادان آنها برای ثبت و راجسترشان همواره با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند و با فراهم شدن این شرایط، کمی از چالش های آنها مرفوع خواهد شد.

اداره احصائیه مرکزی

افغانستان

تذکره الکترونیکی

شورای امنیت ملی

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.