سناتوران رشوت گیرنده به زندان محکوم شدند

سه سناتور که به اتهام فساد اداری بازداشت شده بودند، از سوی دادستانی کل محکوم به زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سناتوران چندی پیش به اتهام اخذ روشن بازداشت شده بودند.

دادستانی کل امروز (۱۸دلو) اعلام کرد که لیاقت‌الله بابکرخیل فرزند فیض محمد، محمدانور باشلیق فرزند قربان و عظیم قویاش فرزند محمدکریم اعضای مجلس سنا به اتهام مطالبه ۶۰‌هزار دالر امریکایی رشوت، از سوی دادگاه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند.

به این اساس، این سه تن که به عنوان هیئت به‌ هدف بررسی ادارات عایداتی از جمله گمرک بندر حیرتان، از سوی مجلس سنا به ولایت بلخ توظیف شده بودند به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی دادستانی کنترول و مراقبت در همکاری با نهاد‌های کشفی طور بالفعل با اخذ ۴۰هزار دالر امریکایی از مجموع ۶۰ هزار دالر مطالبه شده دستگیر گردیده بودند.

بر اساس معلومات دادستانی کل، څارنوال موظف قضیه پس از جمع‌ آوری اسناد، شواهد، مدارک و تکمیل روند تحقیق بر مبنای قانون؛ با ترتیب هفت دلیل الزام علیه متهمان، برای مجازات آنان فقرۀ دوم مواد ۳۷۰، ۳۷۱ و ۳۸۵ کودجزا را که بیش از ده سال زندان پیش ‌بینی گردیده، از پیشگاه محاکم درخواست مجازات کرده است.

در دادگاه، هیئت قضایی دادگاه ابتدائی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مطابق بند۲ مادهء ۳۷۰ بند ۶ مادهء ۳۷۰ مادهء ۳۸۵کودجزا؛ با حضورداشت وکیل مدافع و غیابت متهمین برای هریک از متهمین ده ‌سال و یک‌ ماه حبس تنفیدی و پرداخت مبلغ ۴۰هزار دالر جریمه نقدی طور تضامن؛ محکوم به مجازات شدند.

این در حالیست که دو هفته قبل شهردار هرات با شش‌ تن دیگر از سوی این مرکز به اتهام جرایم فساد اداری به سه‌ سال زندان و پرداخت ۷۵هزار دالر نیز محکوم به مجازات شده بودند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *