برمک: آزار و اذیت جنسی در چوکات وزارت امور داخله پذیرفتنی نیست

۲۴ دلو ۱۳۹۶

درنشستی که دیروز دوشنبه (23دلو) به هدف حمایت از پولیس زن در وزارت امور داخله، برگزار گردیده بود، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور، حمایت از زنان در چوکات وزارت امور داخله را یکی از اولویت‌های مهم این وزارت عنوان نموده تاکید کرد، “هراقدامی که منجر به خشونت علیه زنان در وزارت امور داخله گردد قابل بخشش نیست و با عاملان آن برخورد جدی صورت می‌گیرد.”

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور داخله، کتمان قضایای خشونت علیه زنان در چارچوب این وزارت را جرم دانسته تصریح کرد: که مسئولین زیربط موجودیت قضایای خشونت علیه زنان را بدون سکتگی به رهبری این وزات اطلاع دهند تا افراد مخرب از چارچوب وزارت امورداخله بیرون گردد و زمینه بهتری برای فعالیت زنان در این وزارت به میان آید.

وی افزود:”وزارت امور داخله در نظر دارد تا جهت رشد ظرفیت‌های پولیس زن، شمار زیادی از آنان را در اداره پولیس ترافیک بگمارد تا از این طریق، ارایه خدمات ترافیکی، برای شهروندان کشور بهبود یابد.”

وزیر امور داخله همچنان به پلان استراتیژِک چهار ساله این وزارت اشاره نموده بیان داشت: “بر مبنای این پلان، قرار است تا چهار سال آینده، شمار پولیس زن در چوکات وزارت امور داخله به ده هزارتن برسد و فضای مصئون کاری نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.”

در همین حال مل پاسوال حکمت شاهی رییس جندر، حقوق بشر و اطفال وزارت امور داخله، نقش پولیس زن را در جهت تامین امنیت کشور ارزنده خوانده گفت که اداره جندر، حقوق بشر و اطفال این وزارت به منظور رشد ظرفیت کاری زنان، چندین برنامه آموزشی را در سطح کشور عملی نموده است.

رییس جندر، حقوق بشر و اطفال وزارت امور داخله تصریح کرد که تامین عدالت و برابری جنسیتی، توان‌مند سازی و ایجاد فرصت‌های کاری بهتر برای منسوبین پولیس زن، تامین محیط کاری مصئون و عاری از هرگونه خشونت، افزایش حضور زنان در تصمیم گیری‌های مهم و حضور گسترده زنان در چوکات وزارت امور داخله، اهدافی اند که رهبری این وزارت جهت عملی سازی آن پلان استراتیژیک ترتیب و اقدامات جدی را انجام داده است.

در حال حاضر 3400 تن از زنان در بخش نظامی و 340 تن از آنان در بخش‌های ملکی وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌نمایند.

آزار جنسی

افغانستان

زنان

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.