بازداشت مسئول انتقالات سلاح و مهمات گروه طالبان در پکتیکا

۲۱ دلو ۱۳۹۶

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات از ولسوالی ارگون ولایت پکتیا یک شهروند پاکستان را که گفته می‌شود مسئول انتقال مهمات گروه طالبان بود بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات  به‌موقع و هدفمند از مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا یک تبعه کشور پاکستان را  بنام الله گل فرزند زرین که مسئولیت انتقال سلاح و مهمات گروه طالبان را بعهده داشت، باالفعل با یک عراده موتر دادسن که طور ماهرانه سلاح و مهمات ذیل:

در ادامه این خبرنامه آمده است که همچنان در یک برخورد رویاروی نیروهای قطعات خاص امنیت ملی در ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا یک تن از قوماندانان طالبان بنام عبدالقدوس به اسم مستعار (حمزه) مربوط شبکه حقانی کشته و سه تن دیگر مجروح گردیده و مقداری سلاح و مهمات قابل ملاحظه از نزد آنها بدست آمده است.

 

۲۰ طالب

امنیت

بازداشت

حقانی

طالب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.