بر این اساس، شهروندان کشور می‌توانند با ثبت نام آنلاین و حضور در مراکز توزیع تذکره، در گرفتن تذکره الکترونیکی اقدام کنند.

چندی پیش، روند توزیع پاسپورت آغاز شده بود که مشکلات زیادی از جمله ازدحام بیش از حد، روند توزیع را با چالش روبرو کرده‌ است.