أفريقيا, أفغانستان, أقتصاد, اسلایدشو, الثقافة, المجتمع, تحليل خاص, صفحات خاصة

دلیل بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی یاوان با مرکز و عدم ارتباطات

توسط - دلیل بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی یاوان با مرکز و عدم ارتباطات

او افزود که به دلیل بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی یاوان با مرکز و عدم ارتباطات، اداره این ولایت بعد از ظهر امروز از این رویداد مطلع شده است. او افزود که به دلیل بسته بودن راه مواصلاتی ولسوالی یاوان با مرکز و عدم ارتباطات، اداره این ولایت بعد از ظهر امروز از این رویداد مطلع شده است. معروف راسخ  سخنگوی والی بدخشان با تأیید...