ائتلاف نجات افغانستان توزیع شناسنامه الکترونیکی را با درج واژه «افغان» اقدام عجولانه خواند

۱ حوت ۱۳۹۶

 

ائتلاف نجات افغانستان با نشر اعلامیه‌ای خواستار توقف روند توزیع شناسنامه برقی شد و گفت که این اقدام عجولانه است و سبب رویارویی میان مردم افغانستان خواهد شد.

در این اعلامیه ضمن این که توزیع شناسنامه الکترونیکی را نیاز به جامعه خوانده اند گفته اند که بایست این روند بر مبنای هویت واقعی ملیت ها و اقوام ساکن کشور و بر اساس توحید نظریات، اجماع ملی و توافق همگانى و جلو گیری از اختلافات و تنش های بیشتر صورت میگرفت.

در ادامه این اعلامیه آمده است که باید قبل از آغاز عملیه یا روند توزیع، تفاهم همگانى ، وفاق ملی، اقناع عمومی و اعتماد سازی كامل به عمل میآمد؛ زیرا بدون نیل به این اهداف، روند توزیع آن خلاف مصالح عامه میباشد. توزیع تذكره برای افراد جامعه، مغایر هویت اصلی آنها به معنای تحمیل یک مشخصه‌ی هویتی به دارندگان هویت های متنوع بدون پذیرش همگانی و بدون اجماع ملی، خلاف روحیه‌ی حکم ‌ی خداوندی و معیار های قبول شده‌ی بین المللی بوده، باعث افزایش تنش میشود، که این اقدام یکجانبه طبعاً برای ثبات کشور مضر است و پیامد های ناگواری را در قبال خواهد داشت و در ردیف سایر معضلات كشور معضل پیچیده‌ی دیگر علاوه خواهد گردید

در این اعلامیه تاکید شده است که  باید تا زمانیکه این مسایل حل نشده و یک اجماع ملی و توافق همگانى بوجود نیاید؛ نباید با توزیع عجولانه‌ی آن، وحدت ملی را بیش از این زیان رسانید، و زمینه‌ی تقابل و رویا روی اقوام را فراهم آورد

همچنان در این اعلامیه آمده است که ما همان ملاحظه‌ی ذکر شده در خصوص تذکره های برقی را، در مورد توزیع تذکره های کاغذی نیز داریم؛ تقاضا می کنیم از درج واژه های جنجال بر انگیز در این مورد نیز اجتناب شود.

ارگ ریاست جمهوری در پی یک اقدام افراد حکومتی را بایومتریک می‌کنند و خواهان توزیع شناسنامه‌های برقی بنا بر فرمان تقنینی است.

این اقدام ارگ تنش را میان ارگ و دیگر گروه سیاسی به حد اخر رسانده است و نماینده‌های مردم گفته اند که اگر شناسنامه توزیع شود ما جلسه خود را در بلخ برگزار می‌کنیم.

 

ائتلاف نجات

افغانستان

شناسنامه

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.