بعد از 40 سال انقلاب 22 بهمن به بلوغ رسید و بارور شد

۲۲ دلو ۱۳۹۶

از هفدهم بهمن سال 1357 تقریباً 40 سال می‌گذرد و پیروزی انقلاب 22 بهمن ایران بعد از کشمکش‌های زیاد و بعد از سپری کردن چند دهه بارور شد و به بلوغ و نبوغ باید و شاید رسیده و حکومت که از دل این انقلاب برخاست فعلاً منافع ملی خود را در خارج از مرزهای ایران جستجو می‌کند و به حیث یک هژمونی در منطقه حرف برای گفتن دارد.

در شروع انقلاب 22 بهمن سال 1357 دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه و عامل مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی محروم گشته و با انقلابی عظیم روبرو بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری انقلاب توده های میلیونی مردم که به جای قدرت نظامی، تنها به ارتش مردم وابستگی داشت.

در روز 21 بهمن سال 1357 وقتی که اربابان قدرت و سران نظامی حکومت پهلوی منافع خود را در خطر می‌بینند، بخاطر سرکوب مردم و انقلاب اسلامی حکومت را نظام اعلان می‌کنند و در همین زمان امام خمینی به مردم گفت که به طرح حکومت نظامی توجه نکنند و مردم چنان کردند و پیروز شدند.

در روز 22 بهمن تقریباً همه شهرهای ایران درچار این انقلاب شدند و همه در این انقلاب سهیم بودند و در روز 22 بهمن درگیری شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یک به اندازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند. آنها با سنگربندی در خیابان ها، سینه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاری و جانفشانی، انقلاب را به پیروزی رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهای ایران، درگیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان داشت.

مردم وقتی‌که یکجا شدند و حکومتداران داشته و نداشته خود را در خطر دیدند فرمان دادند که نیروهای نظام از همه شهرها به سوی تهران حرکت کنند چون گمان بر این بود که اگر تظاهرات در تهران سرکوب شود این غایله خاتمه می یابد، اما هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ایران به سمت تهران برای سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهای مسیر به درگیری با نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه، مانع حرمت آنها به سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده بالای ارتش در این درگیری ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بی طرفی خود را اعلام کرد.

بالاخره در همین روز یعنی 22بهمن 1357 بیخ نظام شاهی از ایران کنده شد و مبارزه مردم به رهبری امام خمینی به ثمر رسید و این انقلاب پیروز شد و حال از بعد از گذشتن سال‌ها زیاد این انقلاب به ثمر رسیده است و این کشور آبروی شده است به جهان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی همه کشورهای اسلامی را وظیفه خود می‌داند.

در این انقلاب همه اقشار جامعه نقش داشتند بر علاوه روحانیون و اسلام‌گراها، ایدیولوژی‌های مختلفی مثل سوسیالسیم، لیبرالیسم و ناسیونالسیم  نیز در انقلاب اسلامی حضور داشتند.

حال بعد از گذشت این همه سال حکومت ایران یک حکومت مقتدر و با منافع ملی تعریف شده وارد عرصه بین الملل شده است و یگانه کشور اسلامی است که در مقابل امپرالیسم جهانی ایستاده است و استراتیژی‌های آمریکا را همواره در خاورمیانه، جنوب آسیا و کشورهای اسلامی را به ناگامی مواجه می‌سازد.

در سال‌های اخیر وقتی‌که آمریکا می‌خواست استراتیژی ناامنی سازی خاورمیانه یا کوچک کردن این جغرافیا را بنام نظم نوین خاورمیانه را پیاده کند، متوسل شد به ایجاد یک گروه تروریستی بنام داعش و این استراتیژی با وارد شدن ایران و روسیه به شکست مواجه شد و بعد از چند دهه هژمونی آمریکا شکست و استراتیژی شان موفق نشد.

امروز هم 22بهمن است و مردم در شهرهای ایران با شعار مرک بر آمریکا و به جاده ها ریختند و مقامات ایرانی راه پیمایی 22بهمن را بخاطر تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران خواندند و این انقلاب را مایه اقتدار و افتخار ایران گفتند.

 

ندیم پارسینا

22بهمن

انقلاب

ایران

پهلوی

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.