طراحان حمله به مسجد امام زمان خیرخانه توسط ریاست امنیت ملی بازداشت شدند

۱۳ حوت ۱۳۹۶


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.