کرام الدین کریم رئیس کمیته ملی المپیک تعیین شد

28 اکتبر 2013

کرام الدین کریم بنا به حکم ریاست جمهوری کشور به حیث رئیس جدید کمیته ملی المپیک و افغانستان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  آقای کرام الدین کریم قبلا ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان را به عهده داشت.

وی از ده سال بدین سو ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان به عهده داشت و بر اساس فعالیت های مثبت و مستمر اداره ایشان در این مدت، رئیس جمهورکرزی ایشان را به حیث رییس کمیته ملی المپیک و سپورت افغانستان انتخاب کرده است.

قبل از آقای کریم، جنرال محمد ظاهر اغبر ریاست کمیته ملی المپیک کشور را به عهده داشت اما وی روز گذشته از سمتش کناره گیری کرد.

آقای اغبر دلیل کناره گیری اش را دخالت حکومت در امور کار و اجراات خویش در کمیته المپیک عنوان کرده بود.

المپیک

تعیین

رئیس

کمسته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.