چه شد که ایران با پیمان امنیتی موافقت کرد ؟

۱۴ دلو ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / میز امنیت

محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات افغانستان در نشست خبری اعلام کرد که تهران از امضا توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مبنی بر اینکه این توافقنامه با حفظ منافع ملی افغانستان صورت گیرد حمایت می کند.

رشیدی با حضور خبرنگاران در هرات گفت:

افغانستان کشوریست آزاد ، مستقل و میتواند با هرکشوری پیمان امضا کند، اما باید ضمانت ها و میکانیزم هایی که این پیمان را کنترول کند وجود داشته باشد .

رشیدی سرکنسول کشور ایران در هرات تاکید کرد، ایران با امضا توافقنامه امنیتی کابل – واشنتگن مخالف نیست ، اما ایران در این مورد ملاحظاتی دارد که نباید نادیده گرفته شود.

او افزود :

در سفری که رئیس جمهور کرزی به کشور ایران داشته است، تمامی این ملاحظات از سوی رئیس جمهوری ایران برای او انتقال داده شده است.

رشیدی گفت:

ما شاهد تنش های بوجود آمده از حضور نیروهای خارجی در منطقه بوده ایم و حتی در سال گذشته یک فروند هواپیمایی بدون سرنشین در فضای ایران دیده شد.

امریکا

امنیت

ایران

ایساف

پیمان

جرگه

رشیدی

کرزی

نانو

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.