دستگیری یک آدم ربا توسط پولیس ترافیک

۳ حوت ۱۳۹۲

یک افسر پولیس ترافیک یک آدم ربا را از ساحه کوته سنگی شهر کابل بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، این آدم ربا هنگامی دیروز از سوی این افسر پولیس ترافیک بازداشت گردید، که قصد اختطاف یک راننده موتر را از ساحه کوته سنگی شهر کابل را داشت .

محمد عمر داوود زی وزیر امور داخله کشور، امروز این افسر پولیس ترافیک را به دفتر کارش فرا خوانده و عملکرد او را به حیث یک افسر شجاع و مسوولیت شناس پولیس مورد ستایش قرار داد.

آدم ربا،

پولیس ،

ترافیک

دستگیری ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.