حضور بیش از 300 زن در لوی جرگه کافی نیست!

۲۷ عقرب ۱۳۹۲

کمیسیون برگزاری لویه جرگهء مشورتی کشور گفته است که بیش از سه صد زن برای شرکت در این جرگه دعوت شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک مقام این کمیسیون گفته است، که در میان این زنان اعضای شورای ملی و فعالان جامعهء مدنی شامل هستند.

با این حال  شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند، که تنها 16 درصد اشتراک کننده گان این جرگه را زنان تشکیل میدهند.

همچنین شماری از فعالان مدنی خواهان نقش پر رنگ زنان در این جرگه شده و میگویند، حداقل 40 درصد اشتراک کننده گان جرگه باید زنان باشند.

300 زن

جرگه

زنان

کابل

لوبه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.