تشکل های مدنی در ولایات به مناسبت انتخابات

۲۳ دلو ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / اننتخابات 1393

شماری از جوانان ولایت غور در غرب افغانستان با ایجاد تشکلی جدید زیر نام “حرکت 93 غوری ها” حمایت خود را از برگزاری یک انتخابات شفاف در سال اینده شمسی اعلان داشتند.

“حرکت 93 غوری ها” ؛ گروهی از جوانان ، روشنفکران و فعالین جامعه مدنی ولایت غور را شامل میشود که تصمیم دارند تا مردم این ولایت را برای اشتراک گسترده در انتخابات تشویق نمایند.

این افراد با برگزاری راهپیمایی وسیع در شهر چغچران مرکز ولایت غور خواهان حضور نامزدان ریاست جمهوری در نقاط دوردست کشور و سهم دهی بیشتر به قشر جوان و مشارکت شان در عرصه های مختلف شدند.

آنان میگویند حضور کاندیدان و ارایه برنامه هایشان در هر ولایت میتواند زمینه شناخت مردم نسبت به کاندیدان و اعتماد آنها برای حضور در پای صندوق های رای را فراهم نماید.

محبوب اکبری یکی از اعضای این حرکت میگوید در گذشته مردم غور همواره به شکل پراکنده و سلیقوی در انتخابات سهم گرفته اند که این دلیل فراموشی مردم این ولایت توسط مقام های ارشد حکومتی طی چند سال اخیر بوده است.

آقای اکبری میگوید حالا مردم این ولایت با ایجاد این حرکت سیاسی تصمیم دارند تا به شکل اگاهانه و در بدل خواست های مشخص سیاسی در انتخابات اشتراک نمایند.

همزمان حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور ، خواهان بی طرفی کارمندان دولتی در مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری شدند.

حرکت سیاسی و انتخاباتی 93 غوری ها در حالی شکل میگیرد که طی یک دهه اخیر ولایت غور در قسمت بازسازی انکشاف چندانی نیافته و این موضوع همواره با انتقاد باشندگان و مقام های محلی این ولایت روبرو بوده است.

افغانستان

انتخابات

تشکل

جوانان

ریاست جمهوری

کرزی

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.