ترور های انتخاباتی در هرات

۱۷ دلو ۱۳۹۲

خبرگزرای خاورمیانه / انتخابات 1393

فرمانده پلیس امن ونظم عامه درزون غرب کشور دراغازین روزهای کمپاینهای انتخاباتی ازاتخاذ تدابیروِیژه امنیتی به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشورای های ولایتی توسط پولیس امن ونظم عامه هرات خبرداد .

مل پاسوال سید باقرمرتضوی فرمانده لوای ششم امن ونظم عامه درزون غرب صبح امروزدریک نشست با تمام مسولین کندکهای این قوماندانی ضمن بررسی سطح احضارات وسطح عینیات لوژستیکی وتخنیکی این قوماندانی ؛ به تمام مسئولین قرارگاه وکندکهای این قوماندانی هدایت جدی دادند که به خاطر آماده گی برای تأمین امنیت مردم درپروسه انتخابات سال1393 ،ازهیچ سعی وتلاش دریغ نورزند,.

قوماندان لوای ششم امن ونظم عامه افزود: ماباید مسئول تأمین امنیت مردم درانتخابات باشیم وهیچ منسوب این قوماندانی حق جانب داری ازهیچ یک ازکاندیدای ریاست جمهوری ویاشوراهای ولایتی راندارند وبه مسئولین کشف واستخبارات این قوماندانی هدایت داده شد که هرنوع عمل کرد منسوبین این قوماندانی را تحت پوشش کشفی واستخباراتی قراردهند وباافراد متخطی برخورد قانونی صورت خواهند گرفت.

مل پاسوال سید باقرمرتضوی فرمانده لوای ششم امن ونظم عامه خطاب به تمام مردم متدین وشهید وپرور هرات اطمینان داد که پولیس امن ونظم عامه خود را ملزم به تأمین امنیت مردم دربرگزاری انتخابات سال1393 میدانند وباهرنوع اوضاع نابسامانی امنیتی برخورد جدی وقاطع صورت خواهند گرفت.

گفته می شود که انتخابات ریاست جمهوری چندی پیش درزون غرب کارکمپاینها وتبلیغات خودرا اغازکردند وتمام ارگانهای کشفی واستخباراتی برای تامین امنیت دفاترکاندیدان ریاست جمهوری پلانهای منظمی ترتیب داده اند .

امریکا

انتخابات

پیمان

ترور

جمهوری

ریاست

کرزی

ناتو

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.