9 طالب در غزنی توسط زهر از بین رفتند

22 اکتبر 2019

مقام های محلی ولایت غزنی می گویند که نُه طالب مسلح در ولسوالی اندر توسط زهر مسموم شده و از بین رفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد شب گذشته در محل بود و باش طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی اندر رخداده است.

در خبرنامه ولایت غزنی آمده است که این طالبان توسط زهر ابتدا مسموم شده و بعد از آن از بین رفتند.

منبع عامل اصلی این رویداد را معرفی نکرده است.

طالبان مسلح نیز تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است.

زهر

طالبان

غزنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.