اسد ۲۳, ۱۳۹۹

۶۰ درصد امریکایی ها خواستار حملات زمینی علیه داعش هستند

براساس نظرسنجی تلویزیون ان.بی.سی امریکا، ۶۰ درصد از امریکایی‌ها خواستار دخالت زمینی علیه گروه تروریستی داعش هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس نظرسنجی که توسط تلویزیون ان.بی.سی انجام شده است ۶۰ درصد از شهروندان امریکایی به دخالت نیروهای نظامی امریکا از طریق زمین علیه گروه تروریستی داعش رای داده اند.

این نظرسنجی تصریح می کند که امریکایی‌ها از اعزام نیرو برای مقابله با داعش حمایت می‌کنند هرچند خواستار یک عملیات در زمان کوتاه هستند.

ان.بی.سی در ادامه نوشته که ۶۲ درصد رای دهندگان خواستار اعزام نیروی نظامی برای مقابله با داعش هستند و در این میان ۲۸ درصد از حضور بلندمدت و ۳۲ درصد از عملیات کوتاه مدت برای مقابله با داعش حمایت می کنند.

۳۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم مخالف اعزام نیرو به خاورمیانه برای مقابله با داعش هستند.

در میان رای دهندگان در این نظرسنجی ۸۰ درصد از جمهورخواهان طرفدار حضور بلند مدت امریکایی‌ها در خاورمیانه هستند که این عدد در میان دموکرات ها کمتر از ۵۰ درصد است.