49 زندانی از زندان فراه رهاشدند

22 سپتامبر 2013

خبرگزاری خاورمیانه – فراه

مقامات محلي ولايت فراه می گویند که 49 زنداني بشمول 21 طالبان از زندان مرکز یاین ولایت رها شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اين افراد پس از بررسي دوسیه های شان توسط هياتي در دادگاه عالی كشور، از بند رها شده اند.

عبدالرحمان ژوندي، سخنگوي والي فراه گفت: اين افراد با وجود پايان زمان حبس و  جريمه هاي نقدي هنوز هم در بند بوده اند كه پس از تحققيقات و بررسی های پرونده ها، آنان از زندان رها شدند.

او ميگويد در ميان زندانی های رها شده 21 تن از گروه طالب نیز شامل هستند كه در گذشته به دليل تحركات ضد دولتي از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده بودند.

سخنگوي ولايت فراه بيان داشت هنوز هم ارزيابي هاي هيات دادگاه عالی(ستره محكمه) جريان دارد و احتمال اين ميرود كه شماري ديگر از زندانيان نیز رها شوند.

اين افراد در حالي از زندان فراه رها ميشوند كه هفته ي گذشته تعداد زيادي از محبوسان اين ولايت به دليل عدم شفافيت در اجراي فرمانهاي عفو رياست جمهوري دست به اعتصاب غذاي زده بودند.

49 نفر

حبس

رهایی

زندان

فراه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.