48000 تابلت K در میدان هوایی کابل کشف شد

۲۳ دلو ۱۳۹۸

پولیس مرزی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، یک قاچاقبر را همراه با 48000 تابلت نشه آور «کا» بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مقدار تابلت های نشه آور، به صورت ماهرانه در قوطی‌ های پروتئین جاسازی شده بود.

وزارت داخله می گوید که فرد بازداشت شده قصد انتقال این مقدار تابلت K به داخل کشور را داشت که از سوی پولیس میدان هوایی بازداشت شده است.

تابلت K از جمله مواد نشه آوری است که مصرف آن در بین جوانان افزایش یافته است و هر دانه آن در بازار کابل از یک تا سه هزار افغانی به فروش می رسد.

تابلت K

کابل

میدان هوایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.