احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری جدید شد

۷ میزان ۱۳۹۳

محمد اشرف غنی احمدزی، احمدضیا مسعود را به حیث نماینده فوق العاده حکومت  افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمدضیا مسعود برادر شهید احمدشاه مسعود است، او در دور اول حکومت آقای حامدکرزی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان را به عهده داشت.

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید، با صدور فرمان رسمی آقای مسعود را به حیث نماینده فوق العاده دولت در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تعیین کرد.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران با نشر خبر نامه ای گفته است که بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب، احمد ضیاء مسعود که از تجارب و اندوخته های خوبی در ادارة کشور برخوردار می باشد، بحیث نمایندة فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور شده است.

این اولین فرمان رئیس جمهوری جدید است که پس از برگزاری مراسم سوگند وفاداری در ارگ، صادر شد.

احمد

احمدزی

ارگ

اشرف غنی

ضیا

فرمان

مسعود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.