۲ کودک ربوده شده از نزد آدم ربایان رها شدند

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دو کودک ربوده شده را از نزد آدم ربایان در ولایت هرات و ننگرهار رها کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو کودک در یک عملیات ویژه توسط نیروهای امنیت ملی رها شده و در پیوند به آن، ۵ تن از آدم ربایان نیز دستگیر شده اند.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، این چنج تن از آدم ربایان در دو گروه جداگانه مسئول آدم ربایی در ولایت هرات و ننگرهار شناخته شده اند.

همچنین ماموران ریاست عمومی امنیت ملی، در یک عملیات دیگر یک مخفی گاه مهمات تروریستان را از مربوطات ناحیه ۱۴ شهر هرات کشف و ضبط کردند.

از این ذخیره گاه ۲۶ حلقه بمب ضد پرسونل، ۱۰حلقه بمب شاهپرکی، ۳ فیر مرمی توپ ۸۲ ملی متری، ۲ فیر مرمی راکت انداز، ۷ کیلوگرام مواد مخدرنوع هیروهین و مقدار زیاد ادوات نظامی بدست آمده است.

دشمنان صلح وثبات مردم افغانستان قصد داشتند از این مهمات در انجام فعالیت های تروریستی، تخریبی و بمب گذاری کنار جاده ای استفاده نمایند.