18 میلیارد افغانی در قرار دادها صرفه جویی شده است

۲۱ ثور ۱۳۹۶

اداره ملی تدارکات اعلام کرد که طی بیش از دو سال اخیر و با ایجاد این اداره 2100 قرارداد از سوی حکومت منظور شده و این قرار داد بالغ بر 345 میلیارد افغانی میگردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، از مجموع قرارداد ها حدود 18.3 میلیارد افغانی در تطبیق قراردادهای حکومت صرفه جویی شده است.

یما یاری رئیس تدارکات ملی می گوید که در طی بیش از دو سال از کارکرد حکومت وحدت ملی به مثابۀ یک فعالیت استراتیژیک، بستر تطبیق پالیسی‌های بزرگ اقتصادی و یکی از وسیله های مهم و مؤثر در جهت مبارزه علیه پدیده فساد تبارزه کرده است.

به گفته وی حدود دو سال از مرحله اول روند اصلاحات نظام تدارکات سپری گردیده است که پیشرفت ها و دستاورد های قابل ملاحظه را تا اکنون بوجود آورده است طوریکه نهاد شفافیت بین الملل اداره تدارکات ملی را به مثابه ” نقطه درخشنده” در گزارش خویش عنوان کرده است.

او گفت: به عنوان مثال 2460 قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی طی 96 جلسه هفته وار و 3 جلسه اضطراری به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است و از این جمله 2100 آن منظور گردیده است که ارزش آن بالغ بر 345 میلیارد افغانی میگردد.
در نتیجه این پروسه حدود 18.3 میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته است و همچنان از حیف و میل مبالغ هنگفت دیگر که در گذشته طعمه فساد میگردیده، جلوگیری بعمل آمده است.

قابل ذکر است که تمام جلسات هفته وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی در راستای شفافیت و با حضور ناظرین شامل اداره سیگار، سیستیکا حمایت قاطع، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون های مرتبط ولسی جرگه و مشرانو جرگه برگزار می شود.

براساس گفته های یاری، بیشتر از 100 شرکت متخلف از اشتراک در پروسه داوطلبی ها محروم و در لست سیاه اداره تدارکات ملی شامل شده است و همچنین حدود 3 میلیون دالر از بابت ضبط تضمینات این شرکت ها به عواید دولت جمع آوری شده است.

18 میلیارد افغانی

اداره ملی تدارکات

حکومت

صرفه جویی

قرارداد ها

یما یاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.