18 فروشنده مواد مخدر در کابل بازداشت شدند

۲۲ جوزا ۱۳۹۸

پولیس کابل 18 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر بازداشت کرده و از نزد آنها مقداری مواد و پول نقد به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (22جوزا) وزارت امور داخله، این افراد در عملیات جداگانه، از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده اند.

وزارت داخله می گوید که این افراد در نواحی اول، دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، هفدهم و ولسوالی بگرامی فعالیت داشتند.

به نقل از خبرنامه، از نزد افراد بازداشت شده؛ ۱۲۲گرام هیروئین، ۳۴ گرام شیشه، ۴ کیلوگرام چرس و تابلیت K بدست آمده است.

بر اساس یک خبر دیگر، پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان نیز طی یک عملیات، در مرکز این ولایت مقدار ۱۹ بوتل مشروبات الکولی وطنی را کشف و در ارتباط یک تن را بازداشت کرد.

بازداشت

پولیس

کابل

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.