۱۶ وزیر جدید کابینه افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند

شانزده تن از وزرای جدید کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان پس از گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان، روز سه شنبه (۱ ثور) در حضور رییس جمهورغنی، سوگند وفاداری یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مراسم سوگند وفاداری ۱۶ تن از وزرای جدید کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان با حضور رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین و سایر اعضای کابینه، در ارگ انجام شد.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، داکتر فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ،  انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین،  دلبر نظری وزیر امور زنان، داکتر محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، سوگند وفاداری یاد کردند.

آنها سوگند یاد کردند که منحیث وزرای کابینه حکومت وحدت ملی، وظایف شانرا در حمایت از احکام دین مقدس اسلام، رعایت قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان و حفاظت حقوق اتباع کشور انجام می دهند.

آنان تعهد کردند که استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم را حراست می کنند، در تمام اعمال خود خداوند (ج) را حاضر می بینند و وظایف محوله شانرا به صداقت انجام می دهند.

پس از مراسم سوگنمد وفاداری، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، برای ۱۶ تن از وزرای جدید کابینه حکومت وحدت ملی وظایف شانرا تبریک گفت و برای آنان در راستای خدمتگذاری به وطن و مردم افغانستان، آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است که اعضای کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به جز نامزد وزیر وزارت دفاع ملی که تاکنون از مجلس رای اعتماد نگرفته است، تکمیل شد.