10 زندانی پاکستانی توسط امریکا از زندان بگرام آزاد شد

۲۷ ثور ۱۳۹۳

مقامات امريكايی پس از سال ها، 10 پاكستانی را از زندان بگرام آزاد كردند .

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از اكسپرس تربيون، مقامات امريكايی پس از سالها ، ۱۰ پاكستانی را بدون محاكمه از زندان بگرام آزاد كردند .

بر اساس اين گزارش، يكی از اين زندانيان ده سال بيش توسط نيرو های انگليسی در عراق دستگير و به افغانستان منتقل شده بود، مقامات امريكايی مدعی شده اند، كه بازداشت اين افراد برای جلوگيری از حضور آنها در مقابله با نيرو های خارجی لازم و ضروری بوده است .

در بخش ديگر اين گزارش آمده است، كه هنوز مشخص نيست اين ۱۰ زندانی آزاد شده به كجا برده شده اند، اما پروژه عدالت پاكستان اعلام كرده است كه سازمان بين المللی صليب سرخ به خانواده های اين زندانيان خبر داده است كه اين افراد آزاد شده اند ولی هنوز معلوم نيست پس از آزادی به كجا منتقل شده اند .

گفتنی است كه، تعدادی ديگری از اين زندانيان در ماه دسمبر از زندان آزاد و به صورت مخفيانه به زندان های پاكستان منتقل شدند ولی هفته ها در سلول انفرادی بسر می بردند .

زندانيان خارجی در بگرام اين اجازه را ندارند تا از جزئيات اتهامات مطرح شده عليه خود مطلع شوند و بدون محاكمه در اين بازداشتگاه زندانی هستند .

به گفته يک وكيل پاكستانی، در حال حاضر ده ها تن در زندان های تحت كنترول امريكا حبس هستند .

به عقيده او، مقامات پاكستانی بايد به وكيلان مدافع و اعضای خانواده های زندانيان، در مورد رهايی همين افراد معلومات بدهند تا آنها از خطر شكنجه نجات بابند .

امریکا

بگرام،

پاکستانی،

زندانی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.