۱۲ قرارداد به ارزش ۸ میلیارد افغانی در ارگ منظور شد

۲۴ اسد ۱۳۹۵

کمیسیون تدارکات ملی (1)(2)جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، 12 قرارداد به ارزش 8 میلیارد افغانی را در ارگ  منظور کرد که ۶ قرارداد چارچوبی اعاشه و محروقات وزارت امور داخله حاوی ۳۸ بخش (لات)  می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همچنین کمیسیون تدارکات ملی، پروسه تدارکاتی اعمار سرک یکاولنگ – دره صوف را نیز تائید نموده است.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، حمید طهماسی رئیس تفتیش و بررسی ریاست عمومی اداره امور و همچنان رئیس هیآت ناظر و هیآت بررسی قرارداد های وزارت امور داخله از پیشرفت پروسه طی مراحل قرارداد های چارچوبی آن وزارت به کمیسیون تدارکات ملی گزارش ارایه نمود.

آنان اذعان داشتند که جریان طی مراحل تدارکاتی این قرارداد ها که بیش از ۱۳۲ بخش (لات) را شامل میگردد به سرعت و دقت لازم به پیش میرود و در نتیجه علاوه بر اینکه این پروسه تسریع گردیده، در دواطلبی ها رقابت سالم نیز افزایش یافته است.

آقای طهماسی افزود: تثبیت نیازمندی نسبت به گذشته بگونه بهتر و واقعبینانه تر ترتیب گردیده و همچنان در قیمت قرارداد ها در مقایسه به قرارداد های گذشته کاهش قابل ملاحظه ای به میان آمده است.

طهماسی اضافه نمود که با وجود بهبود یافتن پروسه تدارک قرارداد های چارچوبی، هیات ناظر جهت هر چه بهتر شدن پروسه و سیستم تدارکات سفارشاتی نیز به وزارت امور داخله ارائه میکند.

همچنین کمیسیون تدارکات ملی بسته دوم قراردادهای چارچوبی را در پرنسیب و مشروط بر صحه گذاری هیات ناظر و سیستیکا، نیز تائید کرد.

علاوه بر آن، قرارداد بخش اول اعمار دیوار های احاطه، دروازه ها، دیوار های استنادی، مبرز ها و سیستم نصب برق ۳۶ باب مکتب در ولایت دایکندی و اعمار بخش دوم جاده حلقه یی هرات که ۲۵ کیلومتر طول دارد، نیز مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی، وزارت فواید عامه را مکلف ساخت که در زمینه تطبیق پروژه جاده حلقه یی هرات پلان تطبیقی مشخص و واقعبینانه را از شرکت قراردادی مطالبه نموده و از روند عملی شدن پروژه نظارت دقیق انجام دهد.

در این نشست همچنان تأکید گردید که معلومات این پروژه با شاروالی و باشنده گان آن ولایت شریک ساخته شود تا نظارت مردمی از روند تطبیق با کیفیت پروژه نیز صورت گیرد.

استخدام شرکت مشورتی جهت نظارت و ارزیابی پروژه CBR، دیزاین مهندسی ساختمان مرکز اولی آسان خدمت، تعدیلات در پروژه تعمیر خدمات صحی وزارت امور داخله، تدارک تیل مورد نیاز دافغانستان برشنا شرکت و فسخ قرارداد تهیه تجهیزات، نصب و مونتاژ دستگاه کوچک برق آبی آسعد آباد ولایت کنر، نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

از جانب دیگر، کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر آغاز طی مراحل پروسه تدارکاتی اعمار سرک دهلیز شمال و جنوب از ساحه یکاولنگ بامیان الی دره صوف سمنگان را با استفاده از روش داوطلبی مقید تائید نمود.

رئیس جمهور اسلامی افغانستان آغاز پروسه تدارکات این پروژه مهم و بزرگ را برای انکشاف افغانستان مرکزی یک گام مهم عنوان کرد.

رئیس جمهور هدایت داد که مناطق مرکزی از زندان جغرافیای طبیعی خارج و به ولایات و شاهراه های کشور وصل گردد.

همچنان آقای غنی به وزارت فواید عامه هدایت داد که در قسمت پروژه سازی شبکه شاهراه های افغانستان در آینده طور پلانگذاری کند که فرصت تطبیق پروژه ها با استفاده از ظرفیت و توانایی شرکت های داخلی نیز فراهم گردد.

همچنین کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه، اعمار و نصب سب استیشن ۲۲۰ کیلو ولت و شبکه ۲۰ کیلو ولت برای تونل سالنگ را که از جانب د افغانستان برشنا شرکت پیشنهاد گردیده بود جهت بررسی هر چه بیشتر و تکمیل اسناد اعاده نمود.

گفتنی است که در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، رئیس هیات ناظر و بررسی قرارداد های وزارت امور داخله، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه، کاکس شفافیت پارلمانی، سیگار و سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

12 قرار داد

تدارکات

دره صوف

ریاست جمهوری

سالنگ

غنی

منظور شد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed