یک کودک ۸ ساله از چنگ آدم ربایان در کابل آزاد شد

کودکموظفین ریاست عمومی امنیت ملی یک کودک هشت ساله را از چنگ آدم ربایان در شهر کابل نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ماموران امنیت ملی طی عملیات ویژه این کودک هشت ساله را پس از ۲۰ روز از نزد آدم ربایان آزاد کردند.

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که “فهیم” فرزند خان محمد باشنده ناحیه هفده هم شهر کابل “محمد ابراهیم” فرزند شیرین آقا کودک هشت ساله دانش آموز صنف دوم را از مربوطات ناحیه هفده هم شهر کابل ربوده و به قریه استرغچ ولسوالی قره باغ ولایت کابل منتقل کرده بود.

این کودک ۲۰ روز در نزد آدم ربایان نگهداری می شد و در بدل رهایی او مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی از فامیل کودک ربوده شده تقاضا شده بود.

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی، کودک هشت ساله از نزد آدم ربایان آزاد کرده و به فامیلش تسلیم داده اند.