یک کارخانه ماین سازی طالبان کشف شد

پولیسی1در نتیجه عملیات سربازان اردوی ملی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، یک کارخانه تولید ماین طالبان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی که امروز (۱۳جدی) به نشر رسیده است؛ این کارخانه در قریه وزیر آباد موقعیت داشت که در عملیات مشترک با اردوی ملی کشف شده است.

خبرنامه می افزاید که طالبان در این کارخانه ماین های ضد نفر و ضد وسایط تولید کرده و از آن در ایجاد ناامنی در بخش های مختلف ولایت هلمند و دیگر ولایت های همجوار آن استفاده می کردند.

ریاست امنیت ملی می گوید که از این کارخانه، ۳۳ حلقه ماین، ۱۲ فیر مرمی تانک، ۳۹ عدد کانچه ماین، ۱۳ فیر مرمی هاوان و مقداری مواد انفجاری به دست آمده است.

به نقل از خبرنامه، از این کارخانه برای ساخت ماین های بشکه ای، واسکت های انتحاری و ماین های مختلف النوع استفاده می شده است.

این در حالی است که چندی پیش ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست طالبان سقوط کرده و شماری از ولسوالی دیگر این ولایت نیز شاهد درگیری و ناامنی بود.