یک نو عروس پس از چهار شبانه روز تجاوز، در تخار پیدا شد

8 فوریه 2017

یک نوعروس که یک ماه از عروسی اش می گذرد پس از چهار شبانه روز تجاوز از سوی چهارتن که دو تن آنان پولیس گفته شده است، در شهر تالقان مرکز این ولایت پیدا شد.

این خانم جوان می گوید، بنابر ناخشنودی از خانواده اش، پس از برقراری تماس تلیفونی با یک شخص بنام جمشید، از خانه فرار کرد و حدود چهار شبانه روز در منطقه چمن خزدی شهر تالقان مرکز این ولایت در یک خانه نگهداری و پی هم از سوی چهارتن مورد تجاوز قرار گرفته است.

این دختر روز گذشته از سوی این افراد در نزدیکی ریاست امور زنان تخار رها شده و اکنون در خانه امن ریاست امور زنان بسر می برد.

سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار به خبرگزاری خاورمیانه گفت، این خانم در ولسوالی فرخار به چنگ این افراد افتاده و بر اساس تحقیقات انجام شده، نشان می دهد که دو تن که لباس پولیس در تن داشته اند در این قضیه شریک هستند.

به گفته وی، هنگامی که این خانم از سوی این افراد رها شده بر اساس خوراندن یک نوع ادویه، نیشه بوده و این خانم هم می گوید که این افراد وی را به زور ادویه نشه آور داده اند.

سخنگوی والی تخار گفت، نتایج ابتدایی شفاخانه نیز بیانگر تجاوز بر این خانم است و ارگانهای کشفی و امنیتی بررسی های شان را آغاز کرده اند.

خواستیم دیدگاه پولیس ولایت تخار در این مورد را داشته باشیم که با تماس های مکرر موفق نگردیدیم.

حدود دو هفته پیش نیز دو دختر خوردسن از شهر تالقان مرکز ولایت تخار ربوده شده بودند که به گفته سخنگوی والی تخار، تا کنون از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

محراب الدین ابراهیمی

پولیس

تجاوز

تخار

نوعروس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.