یک مرد در ولایت پروان خانمش را کشت

۲۸ دلو ۱۳۹۴

n00060842-bیک خانم جوان روز گذشته در ولایت پروان بر اثر جار و جنجال های خانوادگی توسط شوهرش کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد معصوم فرزیی فرمانده پولیس ولسوالی جبل السراج به رسانه ها گفته است این خانم روز گذشته توسط شوهرش با تفنگ شکاری به قتل رسیده است.

به گفته پولیس این دو تن در ابتدا بر سر موضوعات خانوادگی باهم درگیر می شود و مرد خانواده تفنگ شکاری را گرفته بالای خانم خود شلیک می کند.

پولیس جبل السراج میگوید: این خانم که تنها 19 بهار زندگی را پشت سر گذاشته بود حسینه نام داشت و شش ماه از عروسی وی سپری می شد.

پیش از این نیز از قتل های مرموز زنان در این ولسوالی، گزارش هایی منتشر شده بود.

پروان،

حسینه،

خانم،

کشت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed