یک خانم توسط شوهرش سربریده شد

khodkosheeسر یک خانم جوان به وسیله چاقو از سوی شوهرش در ولایت بغلان بریده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ذبیح الله شجاع آمر مطبوعات قوماندانی امنیه بغلان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که این حادثه دیشب در ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد.

به گفته وی، شوهر این خانم به نام «پری ناز» بعد از جنایت انجام شده، از ساحه فرار کرده و تحت تعقیب پولیس قرار دارد.

شجاع دلیل این رویداد را خصومت های فردی دانسته و اظهار داشت که این خانم یک ماه پیش از رویداد، از شوهرش عارض بوده که با وساطت موی سفیدان و بزرگان، شوهرش از نزد پولیس رها شده بود؛ اما دیشب خانمش را با چاقو سربرید.

قتل و سربریدن خانمها در ولایت بغلان بی پیشینه نیست و پیش از این، یک خانم توسط شوهرش در ولسوالی تاله و برفک به قتل رسیده بود.

Author

About Author