یکسال گذشت و هیچ روشنی ای ارائه نشد

۲۷ میزان ۱۳۹۸

یک سال پیش به تاریخ 26 میزان، در یک مهمانی و محفل مرموز در دفتر والی قندهار، مقام های عالی رتبه نظامی امریکا با مقام های محلی این ولایت با هم دیدار کرده و گفتگو کردند.

در این محفل، نیروهای امنیتی خارجی تمام افراد حاضر و نیروهای امنیتی افغانستان را خلع سلاح کرده و تنها مقام های عالی رتبه نظامی امریکا از جمله «اسکات میلر» مسلح بودند.

این امر به دلیل عدم اعتماد نیروهای خارجی به همتایان افغانستانی شان بود که در اکثر برنامه ها عملی می شود.

این محفل، اما به یک باره تاریخی شد و یا هم قرار بود مراسمی تاریخی هم باشد؛ محفلی که والی قندهار و جنرال عبدالرازق به عنوان اعضای برجسته آن بودند.

منابع امنیتی در همان زمان گزارشهای موثقی در مورد حضور اسرائیلیها به همکاری عربستان سعودی داشتند که قصد داشتند در مرزهای جنوبی کشور فعالیت داشته باشند؛ اما یک مانع جدی برای این کار پیش رو می دیدند.

اسرائیلیها تحت پوشش امریکا در افغانستان به ویژه مرزهای جنوبی کشور حضور یافته و فعالیت داشتند و این مانع (جنرال عبدالرازق) با این کار مخالفت جدی داشت.

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس وقت ولایت قندهار در مراسم برگزار شده در دفتر والی قندهار با اسکات میلر در مورد مسایل امنیتی کشور گفتگو داشت.

برخی صحبت ها حاکی از آن است که گفتگوهای دو طرف با مشاجره های لفظی نیز همراه بوده است و حتی جنرال رازق تصمیم داشت مجلس را ترک کند.

اما او مجلس را ترک نکرده و به یک باره این مجلس به یک رویداد «تاریخی» تبدیل شد و جنرال رازق مورد هدف قرار گرفته و ترور شد.

جنرال ویسا، والی قندهار نیز در این رویداد زخمی شد؛ اما بعد از مدتی دوباره صحتمند شد.

نکته مهم و حایز اهمیت در جریان یک سال گذشته این است که تا هنوز نتیجه بررسی آن مشخص نشده و معلوم نگردید که کمره های امنیتی دفتر والی چه مواردی را ثبت کرده بود که حذف شده و فلمبردار تلویزیون ملی حاضر در مجلس چرا مورد هدف قرار گرفته و کمره اش نابود شده است.

تا حال برای مردم مشخص نشده که چرا جسد جنرال رازق به صورت عاجل و بدون بررسی های ابتدایی طب عدلی و در عدم حضور مقام های عالی رتبه دولتی به خاک سپرده شده و هیچ تحقیقی در مورد آن صورت نمی گرفت که با چه اسلحه و یا گلوله ای به قتل رسیده است.

هرچند که برخی گزارش ها و گمانه زنیها این است که یکی از محافظین والی قندهار اقدام به شلیک بالای مهمانان کرده است؛ موضوعی که طالبان مسلح بلافاصله آن را به عهده گرفتند؛ اما باید گفت که در تمام مراسمی که نظامیان خارجی به ویژه امریکایی حضور داشته باشد، هیچ نیروی نظامی افغانی اجازه حمل سلاح در آن مراسم و حتی نزدیکیهای برگزاری آن مراسم را ندارد.

گمانه زنی ها به «مرموز» بودن ترور جنرال عبدالرازق در حدی است که گفته می شود دو تن از نظامیان خارجی نیز بعد از حادثه از سوی محافظین وی زخمی شده و هلیکوپتر حامل فرمانده هان ناتو نیز بعد از برخاست مورد هدف قرار گرفته اند.

با اینکه ترور مرموز جنرال رازق به مانند ده ها رویداد خونین و تکان دهنده دیگر در کشور از دید مردم پنهان ماند؛ اما باید گفت که عده ای از آن خشنود هستند؛ چون یک مانع بزرگ و جدی از سر راه رسیدن به اهدافشان برداشته شده است.

اسکات میلر

ترور

جنرال رازق

قندهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.