سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

یونیسف: جنگ 24 میلیون طفل را از درس و تعلیم محروم ساخته است

unicef_logoسازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید حدود ۲۴ میلیون طفل که در کشورهای درگیر در منازعات به سر می برند، از رفتن به مکتب محروم اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جو بورنت دستیار مدیر یونیسف و آمر شعبه جهانی معارف صندوق اعلام داشت: ” اطفال که در ۲۲ کشور درگیر در منازعات به سر می برند، از رفتن به مکتب محروم اند. آنها، حالا با نداشتن امکانات اموزش سواد حیاتی خواندن و نوشتن، با تهدید محرومیت از آینده خود و ایفانمودن سهم در اقتصاد و جامعه، زمان که بزرگ شوند، محروم میشوند”.

طبق معلومات یونیسف، کشورهای که در آنها بیشترین تعداد اطفال به سر می برند که از امکان رفتن به مکتب محروم اند، سودان جنوبی، نایجیر، سودان و افغانستان می باشند.

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ هزار طفل در اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی نموده اند. در حدود ۳۰ میلیون طفل در سراسر جهان به ترک خانه های شان نسبت تهدید منازعات مجبور شده اند. بیش از ۲۵۰ میلیون طفل در مناطق به سر می برند که منازعات آنها را فرا گرفته اند.