سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

یوناما کشتار بیرحمانه غیرنظامیان در زابل را محکوم کرد

12208686_1649954618598963_380485704863919540_nهیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) قتل هفت غیرنظامی، از جمله دو زن، یک دختر و دو پسر، را در ولایت زابل توسط عناصر ضد دولتی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هفت غیرنظامی در جریان ماه گذشته ربوده شده بودند و بین ۶ و بین ۸ نوامبر در ولسوالی ارغنداب وقتی به قتل رسیدند که درگیری مسلحانه بین دو گروه رقیب عناصر ضد دولتی گزارش داده شد.

نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس دفتر یوناما گفت: قتل عمدی گروگانان غیرنظامی، از جمه نان و کودکان، به خصوص بیمناک است.

او افزد: این قتل های بی منطق ممکن است جرایم جنگی محسوب شوند و عاملان اش باید پاسگو باشند.

یوناما یاد آوری مکند که قتل افراد غیرنظامی و همچنین گروگان گیری آنها نقض جدی قوانین بشر دوستانه بین المللی میباشد که تمام گروه های درگیر- از جمله همه عناصر ضد دولتی باید آنرا مراعات نمایند.

ماموریت ملل متحد تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های قربانیان عرض میدارد.