یازده مسافر در جلریز ربوده شدند

6 سپتامبر 2019

در تازه ترین مورد از آدم ربایی، یازده مسافر از قوم هزاره از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه جلریز ربوده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد امروز در منطقه جلریز ولایت میدان وردک رخداده است.

برخی منابع به خاورمیانه می گویند این افراد از کابل به سمت ولایت های مرکزی می رفتند که از سوی افراد مسلح از موتر پایین شده و به منطقه نامعلوم انتقال داده شدند.

این منابع می گویند که افراد مسلح وابسته به طالبان مسلح بودند.

تا حال از سرنوشت تین افراد معلومات در دست نیست.

با تلاش فراوان موفق نشدیم دیدگاه مقام های محلی میدان وردک را داشته باشیم.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

این در حالی است که دو روز پیش نیز “صمد امیری”، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت غور از سوی طالبان در منطقه جلریز سربریده شده بود.

جلریز

ربودن

طالبان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.