یازده تن از سفرای افغانستان از کار برکنار شدند

وزارت امور خارجه افغانستان در تازه ترین مورد یازده تن از سفرای که در کشور های خارجی مصروف کار و فعالیت سیاسی بودند، از کار برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیپلمات های افغان به دلیل کهولت سنی و پایان دوره ماموریت شان از کار برکنار شده و از آنها خواسته شده تا به کشور باز گردند.

این تصمیم وزارت امور خارجه افغانستان پس از تایید محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور صورت گرفته و در آینده نزدیک افراد جدید به عنوان سفرای افغانستان در خارج از کشور معرفی خواهند شد.

عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیه

محمد قاسم فاضلی سفیر افغانستان در یونسکو

ضیاالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک

غلام سخی غیرت سفیر افغانستان در اندونیزیا

نجیبالله مجددی سفیر افغانستان در امارات متحدهی عربی

سیداحمد عمر خیل سفیر افغانستان در عربستان سعودی

محمد داوود یار سفیر افغانستان در بریتانیا

شام لال پتهی چا سفیر افغانستان در کانادا

اسدالله عمر سفیر افغانستان در فرانسه

ضیاالدین نظام سفیر افغانستان در ایتالیا

و ننگیالی طرزی سفیر افغانستان در ژینو از جمله افرادی هستند که مقامهای شان برکنار شدهاند.

بربنیاد اصول وظایف دیپلمات های وزارت امور خارجه افغانستان یک دیپلمات باید سه سال در افغانستان و سه سال در بیرون از کشور کار کند.

براساس گزارشها در میان دیپلماتهای افغانستان افرادی هستند که با وجود پایان دورهی کاری شان هنوزهم در نمایندگیهای سیاسی افغانستان در بیرون از کشور فعالیت می کنند.