گسترش همکاریهای هوانوردی کابل و دوشنبه

AIR-PLAN-_12_08_2015_DARI_SOT.avi_snapshot_00.04_2015.08.12_17.43.22با امضای دو یادداشت تفاهم میان اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان و تاجیکستان، بر گسترش همکاریهای هوانوردی دو کشور تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو تفاهم نامه شام دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به امضا رسید.

هدف اصلی این دو یادداشت تفاهم فراهم سازی زمنیه های بیشتر در خصوص گسترش همکاری های مربوط هوانوردی ملکی، عنوان می شود.

محمد قاسم وفایی زاده، معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که در جریان مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان؛ مسایل مختلف و مهم هوانوردی ملکی از جمله ایجاد یک مکانیزم بهتر و مفیدتر در زمینه گسترش همکاری های هوانوردی میان افغانستان و تاجیکستان بحث شد.

تقویت و گسترش هماهنگی ها در بخش های ترافیک هوایی، پروازهای عبوری، خطوط پروازی، معرفی شرکت های معینه، سقف پروازها با توجه به ظرفیت بازار، از دیگر مسایل مطرح شده در مذاکرت هیات دو طرف بوده است.

بعد از امضای این تفاهم نامه ها، قرار شد تا به زودی شرکت هوایی سامان ایر تاجیکستان پروازهایش به کابل را آغاز کند.