گزارش دیده بان شفافیت، در موردپولیس محلی حقیقت ندارد!

۲۰ عقرب ۱۳۹۲

وزارت امور داخله در پیوند به نشر گزارش اخیر دیده بان شفافیت در مورد معدن و استخراج غیر قانونی کرومایت توسط پولیس در ولایت کنر، گفته است که این گزارش حقیقت ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرآ نهاد دیده بان شفافیت افغانستان گزارشی را در پیوند به استخراج  غیرقانونی معدن کرومایت در ولسوالی خاص ولایت کنر منتشر کرد که در آن از دست داشتن پولیس محلی در این روند سخن گفته شده و اتهام های شدیدی بر این نیروها وارد گردیده است.

با این حال وزاغرت امور داخله کشور با نشر اعلامیه ای تاکید کرده است که پولیس محلی در چوکات این وزارت،  به هدف شریک ساختن مردم محل در تامین امنیت محلات شان، به ویژه برای عملی شدن برنامه های انکشافی دولت و آوردن ثبات، با در نظر داشت خواست و مشوره مردم ، ایجاد گردیده است.

در این اعلامیه آمده است که نیروهای پولیس محلی حق ندارند که از حیطه ی صلاحیت های خویش پا را فراتر نهاده و به کار های غیر قانونی که موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد فاصله میان دولت و مردم گردد، روی آورند.

وزارت امور داخله به خاطر جلوگیری از عملکرد های غیر قانونی یا فرا قانونی این نیروها اقدامات نظارتی جدی را روی دست گرفته و در جهت بهبود عملکرد میکانیزم نظارتی خود کار های بیشتر را انجام خواهد داد.

در ادامه اعلامیه تاکید شده آن گونه که اشاره شد، پولیس محلی  که هم اکنون در بیشتر از 110 ولسوالی کشور مستقر هستند، بنا به ضرورت های امنیتی تشکیل شده و بررسی هایی که وزارت امور داخله انجام داده ، نقش این نیروها را در تامین امنیت بسیاری از محلات، مهم و موثر نشان می دهد.

وزارت امور داخله در نظر دارد ، در کوتاه مدت شمار نیروهای پولیس محلی را افزایش داده و از آنان در بهبود وضعیت امنیتی، در یک زمان معین و محدود استفاده نموده و پس از آن این نیرو ها را به صفوف اصلی پولیس ملی مدغم گرداند.

وزارت داخله در واکنش به گزارش اخیر دیده بان شفافیت اتهامات شدیدی از مانند ملیشه خواندن، ناقض حقوق بشر، عملکرد فرا قانونی و نیروی مهار ناشدنی و غیر قابل کنترول، به نیروهای پولیس محلی (آن هم در تمامی سطوح این نیروها) وارد شده، آن را نادرست و دور از حقیقت خوانده است

براساس خبر نامه، با گذشت هر روز سطح بازپرسی و نظارت از چگونگی انجام وظایف پولیس محلی به گونه ای چشمگیری از طرف وزارت امور داخله در حال افزایش است.

در گزارش اخیر دیده بان شفافیت افغانستان، به اتهام زنی های بی رویه بالای نیروهای پولیس محلی پرداخته شده ، فرضیه یی که از نظر وزارت امور داخله کاملا نادرست و دور از حقیقت است.

وزارت امور داخله تاکید کرده که از هر نقد و نظری که به هدف بهبود وضعیت از عملکرد پولیس صورت گیرد، با عنایت به باورمندی ای که به آزادی بیان، شفافیت و حکومت کارآ و دموکراتیک دارد، استقبال می کند اما توقع این است که منتقدان و ناظران نیز به موضوعات مورد نقد و نظر خویش از دید منصافه وغیر جانب دارانه نگاه کنند.

وزارت امور داخله در اکثر نقاط کشور و به اساس معلوماتی که توسط وزارت معادن و پطرولیم با این وزارت شریک ساخته شده ، استفاده غیر قانونی از معادن کشور توسط افراد را متوقف ساخته و به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا دست به اعمال غیر قانونی در معادن بزنند.

در معدن کرومایت کنر نیز کار استخراج غیر قانونی توسط پولیس متوقف شده و کسانی که در این قضیه دست داشته اند ، زیر پیگرد نهاد های عدلی قرار گرفته اند.

همچنان وزارت امور داخله  یافته های گزارش اخیر دیده بان شفافیت را به گونه جدی مورد مطالعه قرار داده و هرگاه افراد و اشخاصی باشند که در خلاف کاری ها دست داشته باشند، با آنها برخورد جدی نموده و به پنجه ای قانون سپرده خواهند شد.

استخراج

پولیس

داخله

کرومایت

کنر

محلی

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.