گروه تروریستی طالبان از 43 تن ربوده شده 13 تن آن را رها کردند

۸ اسد ۱۳۹۷

مقامات محلی قندهار خبر داده است که گروه تروریستی طالبان 13 کارمند یک شرکت سرک سازی را که چندی پیش از این ولایت ربوده بودند آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، 13 تن از کارمندان یک شرکرت سرک سازی که چندی قبل از سوی گروه تروریستی طالبان ربوده شده بودند با پا در میانی بزرگان محل آزاد شده است.

از سوی هم رییس این شرکت سرک سازی به رسانه ها گفته است که افراد آزاد شده در وضعیت روحی خوبی به سر می برند و به زود به خانواده های شان تسلیم داده می شود.

او همچنان افزود که کارمندان شان درایالت بلوچستان آن سوی خط دیورند به سر می بردند و در همین حالی افراد که هنوز در بند طالبان است نیز در آن سوی خط دیورند به سر می برند.

افراد گروه تروریستی طالبان چندی پیش 43 کارمند یک شرکت سرک سازی را از ولایت قندهار با خود شان به جای نا معلوم برده بودند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.