کودکان و کارهای شاقه

بیش از یک میلیون ۵۰۰ هزار کودک کار در سراسرکشور برای تامین مخارج زندگی خانواده خود کار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این در حالی است که با وجود کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه بین‌المللی، شمار کودکان کار در این کشور جنگ‌زده همچنان رو به افزایش است، بر اساس این گزارش، درد و رنج کودکان افغانستان هر ساله بیشتر می‌شود.

این کودکان کار با دستمزدهای بسیار پایین در کارگاه‌ها، کارخانه‌های خشت پزی، معادن زغال‌سنگ، موترشویی و ده‌های جای دیگر به کار گرفته می‌شوند.

شمار زیادی از این کودکان به جای رفتن به مکتب، در حال رنگ کردن کفش‌های دیگران و جمع کردن قوطی در میان زباله‌ها هستند.

برخی از تحلیل‌گران معتقد بودند که کمک‌های بین‌المللی با هدایت امریکا می‌تواند پس از سرنگونی رژیم طالبان به وضعیت زندگی و مهیشت مردم افغانستان کند.

با این حال، گفته می شود که بیش از ۶۰ درصد مردم افغانستان همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

با توجه به شرایط وحشتناک کار کودکان، به نظر می‌رسد مردم افغانستان در ۱۲ سال گذشته کمک اقتصادی دریافت نکرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.