کنسولگری ایران در هرات از فردا مجددا به کار خود آغاز میکند

محمود افخمی رشیدیمحمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات گفته است که از فردا شنبه (۱۹ جدی) خدمات کنسولی اش را مجددا در این آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات حدود یک هفته پیش، پس از تخریت دیوار های حفاظتی این نهاد دیپلوماتیک از سوی شهرداری هرات، قطع شده بود.

به دنبال قطع ارایه خدمات ویزا و سرو صدا های که از سوی مردم بلند شد مقامات محلی دیوار حفاظتی موقتی را در دور و اطراف ساختمان کنسولگری ایران گذاشتند.

در همین حال محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات گفته است که آغاز مجدد ارایه خدمات ویزا برای مردم احترام به روابط نیک و حسنه میان دو کشور می باشد.

وی تاکید کرده است که  از فردا شنبه صدور ویزا به تمامی افرادی که چه در گذشته درخواست داده بودند و چه پس از این درخواست می دهند، آغاز می شود.