سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

کمیسیون حقوق بشر حمله طالبان در قندوز را محکوم کرد

کمیسیون حقوق بشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مخالفان مسلح دولت برشهر کندز و هدف قرار دادن محلات مسکونی، تاسیسات و ادارات خدمات عامه به شمول موسسات امداد رسان و خیریه را به شدید ترین لحن ممکن تقبیح و محکوم می‌نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو روز قبل گروهی از طالبان داخلی و خارجی به شهر قندوز در شمال افغانستان حمله کردند و پس ورود به داخل شهر چندین ساختمان دولتی و بخش خدمات عامه را آتش زدند.

تصرف شهر قندوز توسط مخالفان مسلح دولت باعث بی‌جاشدن هزارها فامیل، تخریب و حریق شدن ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی، مؤسسات خیریه و توقف توزیع خدمات عامه (آب آشامیدنی و برق)، مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و بسته شدن مکاتب و مراکز صحی، مؤسسات تحصیلات عالی شد.

به تاراج رفتن اموال و تاسیسات ادارات عامۀ ملی و بین‌المللی به شمول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قندوز، دفتر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، دفتر میدیوتک و فرار صدها تن از زندانیان و محکومان، از دیگر موارد بود که با ورود طالبان در شهر قندوز اتفاق افتاد.

هدف قرار دادن افراد و اماکن غیر نظامی، بی‌جا شدن هزاران فامیل، حریق و به تاراج رفتن موسسات خدمات عامه، استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی و تداوم جنگ  در محلات مسکونی و ملکی که سبب ایجاد فضای وحشت، ترس و به خطر انداختن زندگی افراد ملکی می‌شود، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی و موازین حقوق بشر بوده و خلاف دستورات دین مقدس اسلام، اصول وقواعد پذیرفته شده بشری و انسانی می‌باشد و ارتکاب اعمال فوق جنایت جنگی و نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی شدید از رخدادهای فوق، یاد آوری می‌نماید که تمام طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه مکلف به رعایت اصول و قواعد بین‌المللی بشردوستانه و موازین حقوق بشر بوده و در صورت تخطی از آن پاسخگو خواهند بود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی دولت افغانستان مصرانه می‌خواهد تا افراد و اماکن غیر نظامی را مورد هدف قرار نداده و قواعد بین‌المللی بشردوستانه را جداً رعایت نمایند.

همچنان کمیسیون از نیروهای امنیتی دولت افغانستان می‌خواهد که امنیت و مصئونیت تمام افراد ملکی؛ فعالان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و حقوق زن و خبرنگاران و تأسیسات نهادهای دولتی و غیر دولتی را تأمین نموده و با رعایت اصل تفکیک، به حمایت از شهروندان و افراد ملکی در برابر تهدیدهای مخالفان مسلح دولت در شهر کندز پرداخته و مناطق اشغال شده را در اسرع وقت آزاد بسازند.