کشف یک زخیره گاه بمب های ضد وسایط در تخار

۱۹ جدی ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی، از کشف یک زخیره گاه بمب های ضد وسایط و پرسونل در ولسوالی رستاق ولایت تخاردر شمال کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زخیره گاه در یک عملیات تجسسی درولسوالی رستاق تخار توسط نیروهای امنیت ملی کشف شده و در پیوند به آن دو نفر بنام های حبیب الله باشنده اصلی ولسوالی هزارسمچ وعبدالجبار باشنده ولسوالی رستاق ولایت تخار دستگیرشده اند .

سلاح و مهمات بدست آمده  شامل 96 حلقه بمب ضد وسایط وضد تانک، 149 عدد بمب های ضد پرسونل، 33 حلقه ماین ضد پرسونل نوع (شلغمی )، یک قاب دوربین تانک ، 6  قطی مرمی تفنگچه مکروف، 2  زنجیرشرید پیکا ویک صندوقچه معه (120 ) فیرمرمی پیکا، 10 عدد حق السوق راکت (RPG 7 ).، یک میل ماشیندار کربین، 3 عدد بمب دستی، 8  عدد شاژورهای تفنگچه (تی تی پچیس) وشینگل و  – یک عراده موترسایکل چینایی و7 سیت موبایل نوع نوکیا می باشد.

 براساس خبرنامه امنیت ملی، گروپ های تروریستی قصد داشتند تا ازبمب ها درایام برگزاری انتخابات درفعالیت های تروریستی استفاده نمایند.

امنیت ملی

بمب های

تخار

زخیره گاه

سلاح

مهمات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.