کرزی، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را توشیح کرد

حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان با صدور فرمانی، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را توشیح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست اطلاعات وارتباط عامه اداره امور با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از حصول اطمینان از مراجع عدلی و قضایی کشور قانون جلوگیری از تمویل تروریزم که در تضاد با حاکمیت ملی و حقوق بشری نمی باشد توشیح نمود.

ماده اول

بتاسی از حکم فقره (۱۶) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را که با صدور مصوبه شماره (۱۲۶) مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۱۲۴) مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ مشرانو جرگه شورای ملی بداخل ( ۵) فصل و ۲۹ ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارد.

 ماده دوم

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات شورای ملی، در جریده رسمی نشر گردد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *