کاهش 40 درصدی بودجه نظامی اسرائیل پس از روی کار آمدن سیسی

۲۱ ثور ۱۳۹۴

بودجه نظامی اسرائیل پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید مصر ۴۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از نشریه اقتصادی اسرائیل «مرکر»،‌ در سال ۲۰۱۳ و بعد از به قدرت رسیدن «محمد مرسی» اسرائیل برنامه‌ای را برای تشکیل و مجهز کردن ۴ گردان جدید در طول مرزهای خود با صحرای سینا را مطرح کرد و رقم بودجه نظامی اسرائیل به یکباره به ۷۰ میلیارد شیکل افزایش یافت.

بعد از کودتای نظامی در مصر در سال ۲۰۱۳ اسرائیل از طرح‌های نظامی مذکور به دلیل توسعه هماهنگی‌های امنیتی با جنرال «عبدالفتاح السیسی» چشم‌پوشی کرد و ‌این بودجه نظامی را به رقم ۶۲ میلیارد شیکل کاست.

اسرائیل،

بودجه نظامی،

سیسی،

شیکل،

کاهش،

مصر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed