کارت رای دهی درست توزیع نمی شود

بیش از ۱۲ روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان باقی نمانده است ولی مردم از روند ثبت نام اخذ کارت های رایدهی شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،‌ آنان میگویند که مسئولان در مرکزهای توزیع کارت های رایدهی عملا تعلل میورزند وکارشان را درست پیش نمیبرند.

کابل به عنوان پاتخت کشور که براساس آماره های تخمینی بیش از ۵ میلیون جمعیت دارد فقط  سه مرکزتوزیع کارت های انتخاباتی دراین شهر بزرگ فعال است که درهر مرکز۴ تا ۶ تن ماموریت توزیع کارت را بعهده دارند.

مردم شاکی اند که روزها در صف های طولانی منتظر میمانند اما بازهم کارت بدست آورده نتواسته اند.

وقتی درمرکزتوزیع کارت رایدهی کارته سه سری زدم زنان ومردان در صف های طولانی منتظر نوبت بودند، در حالیکه بی نظمی جدی در محل مستولی بود ماموران پولیس تلاش داشتند که نظم را بر قرار سازند.

فاطمه یکی از کسانی است که سن رایدهی را تکیمل کرده است. او به مرکزتوزیع کارت رایدهی در کارته سه مراجعه کرده میخواهد کارت بدست بیاورد ودر انتخابات اشتراک نماید.

« من اینجا بخاطر کارت گرفتن امده ام این سومین روز است ولی کارت نمیدهند، دیروز که آمدیم باران بود وخیلی بیروبار بود گفتند فردا بیایید، یک روز دیگر هم آمده بودیم نوبت نرسید وامروز هم آمده ایم نمیدانم نوبت میرسد یا نه.»

وی شکایت دارد که زنها روزانه چندین ساعت در صف های طولانی منتظر میمانند درحالیکه دربخش زنانه دو نفر از کارمندان کمیسیون انتخابات به کندی واهسته گی کارمیکنند. به گفته او این کارمندان روزانه ساعت ۹:۰۰ به کار آغاز میکنند وساعت ۱۱:۰۰ کار را ختم میکنند وبعد از ظهر نیز کار نمیکنند و همه روزه صد ها زن ناگزیر مرکزتوزیع را بدون کارت ترک میکنند.

وی باور دارد که کارمندان در این مرکز قصدا کم کار میکنند.

در بخش توزیع کارت برای مردان نیز مشکلات مضاعف تعریف میشود.« من حاجی محمد صادق نام دارم این دومین روز است که برای اخد کارت رایدهی میایم، روز اول هم همین طور بیروبار بود گفتم فردا میایم، امروز باز آمده ام که گرفته میتوانم یا نمیتوانم اگر امروزهم کارت بدست نیاورم، دیگر دنبالش نخواهم بود مارا هم ازکارتش تیر وهم از انتخاباتش هر کسی که برنده شد نوش جانش باد.»

مسولان محلی از کمبود امکانات وافزایش روز افزون افراد متقاضی کارت شکایت کرده میگویند که از طرف کمیسیو اجازه ندارند با رسانه ها صحبت کنند واز من نیز میخواهند که مرکزرا ترک کنم در غیر صورت برای انان مشکل آفرین خواهد شد وحتا ممکن است وظیفه شان را از دست دهند.

اما آقای نورمحمد نور از روند منظم توزیع کارت های رایدهی در سراسر کشور خبرمیدهد. وی گفت« روند کارت های رایدهی از ۵ ماه جوزا آغاز شده تا کنون در سراسر کشور یعنی ۳۴ ولایت کشور ما توانستیم ۳.۵ میلیون افراد واجد شرایط را کارت بدهیم که از این جمله ۳۵% شان خانم ها هستند.»

به گفته وی این روند تا سه روز پیش از انتخابات ادامه خواهد داشت، در تمام افغانستان هم اکنون ۴۱ مرکزتوزیع کارت ها رایدهی فعال اند.

نبود امنیت یکی دیگر از چالش های انتخابات پیش رو است آقای نور ابراز امیدواری میکنند در روز انتخابات ۶۷۷۵ مرکز رایدهی باز خواهند بود.

آقای نور از دادن معلومات جداگانه ولایت ها ابراز بی خبری کرده گفت که هنوز رقم دقیق در دست ندارد. وقتی از وی خواستم که در مورد کابل پایتخت کشور معلومات دهید نیز با اظهار بی خبری گفت که در ختم پروسه این معلومات را خواهد داد.

جای نگرانی این است که مرکز های توزیع کارت رایدهی نه تنها کم هستند که کار دراین مراکز نیز بطی وکند به پیش میرود وصدها هزار تن مایوسانه از مشارکت در انتخابات قصد امحروم میشوند.

امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *