چین خواهان افزایش نفوذ در افغانستان

۲۶ حمل ۱۳۹۳

چین در حالی برای افزایش نقش و نفوذ خود در افغانستان آماده می شود که ماموریت نیروهای ناتو در این کشور اواخر سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چین در حال تبدیل به یک بازیگر استراتژیک و راهبردی در تحولات افغانستان است و طی سال های آینده می تواند به شریک تجاری و سیاسی مهمی برای کابل تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، ماه اگوست امسال قرار است کنفرانسی موسوم به ” قلب آسیا” در افغانستان برگزار شود و رهبران زیادی از کشورهای منطقه از جمله هند و پاکستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده اند.

چین تاکنون یک توافق ۷۰۰ میلیون دالری برای حفاری نفت در منطقه دریای آمو و یک قرارداد سه میلیارد دالری برای ساخت پروژه مس عینک داشته است اما ناظران داخلی می‌گویند این نگرانیهای امنیتی است که مورد توجه اصلی چین قرار دارند نه سرمایه گذاری.

یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید: چین تاکنون به امور اقتصادی متمرکز بود و توجهی به آشتی یا صلح نداشت اما اخیر تمایل بیشتری به مشارکت در روند صلح نشان می‌دهد.

افزایش

افغانستان،

چین،

نفوذ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.