چهارتن در سرپل به اتهام اختطاف و قتل یک بزرگ قومی بازداشت شدند

IMG_0068(1)پولیس سرپل از بازداشت چهار تن به اتهام اختطاف و قتل یک بزرگ قومی در ولسوالی سانچارک این ولایت خبر می دهد.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با نشر خبرنامهء می گوید :که این چهار تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند و در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده اند. همچنان وی می گوید یکی ازین رباینده گان فراری است و تعقیب وی از سوی ارگانهای کشفی و امنیتی ادامه دارد.

به نقل از سخنگوی والی سرپل حاجی ثمرالدین بزرگ قومی ۱۰ روز قبل از نزدیکی خانه اش ربوده شد و پس از شش از سوی رباینده گان کشته شد.

گفته می شود رباینده گان در بدل رهایی وی ۵ ملیون افغانی تقاضا کرده بودند که ظاهراً خانواده اش آماده پرداخت این مقدار شده بودند.